Privacy en Cookie verklaring Office Support Limburg (OSL)

Office Support Limburg (OSL) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. OSL heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van OSL bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Office Support Limburg
OSL kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van OSL bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. OSL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: OSL gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt OSL de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de Updates (nieuwsbrief) van OSL. In de Updates zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van OSL en aanverwante zaken. Iedere Update bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de Updates wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van OSL (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: OSL gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

OSL kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: OSL deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor OSL correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven of tools die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit OSL een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OSL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt OSL jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties zal OSL de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

OSL maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • OSL maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • OSL maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst OSL tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van OSL bezoekt. Hierdoor kan OSL te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van OSL bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is NIET gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • OSL maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt OSL inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan OSL de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Googleenvan Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. OSL heefthier geen invloed op. OSLheeft Google GEEN toestemming gegeven om de via OSL verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals Linkedin en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. OSL draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

OSL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor OSL jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt OSL jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@officesupportlimburg.nl. OSL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging
OSL neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. OSL heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door OSL of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door OSL verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met OSL via info@officesupportlimburg.nl.


Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door OSL, verzoekt OSL je om zo snel mogelijk contact met OSL op te nemen via emailadres. OSL zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij autoriteit persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen

OSL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Office Support Limburg

Telefoon: 06-15065823

KvK nummer: 67007899

E-mailadres: info@officesupportlimburg.nl

Website: https://www.officesupportlimburg.nl/

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018